SIKAFLEX 268 POWER CURE A+B 588ML+12ML (730G+14G)

Symbol: 493839

Kod kreskowy:

Stan magazynowy: dużo w magazynie

157,62 zł

128,15 zł netto szt.

Sikaflex®-268 + SikaBooster®-20S jest szybkoutwardzalnym, wysokiej jakości, elastycznym, dobrze wypełniającym szczeliny, poliuretanowym klejem i uszczelniaczem, przeznaczonym szczególnie dla rynku pojazdów szynowych. Utwardza się w znacznym stopniu niezależnie od wilgoci zawartej w powietrzu do postaci elastomeru. Informacje na temat użycia Sikaflex®-268 bez pasty SikaBooster®-20S zawarte są w oddzielnej Karcie Informacyjnej. Sikaflex®-268 + SikaBooster®-20S posiada doskonałą odporność na czynniki pogodowe i wyjątkową odporność na różne środki czyszczące stosowane w kolejnictwie.

Zalety produktu

- Szybkoutwardzalny
- Możliwe wygładzanie spoiny
- Odporny na różnorodne środki czyszczące używane w kolejnictwie
- Odpowiedni do klejenia i uszczelniania
- Doskonała odporność na czynniki pogodowe
- Dobra pompowalność
- Charakteryzuje się łatwością w nakładaniu i wygładzaniu
- nie zawiera rozpuszczalników i PVC

Obszary zastosowań

Sikaflex®-268 + SikaBooster®-20S jest przeznaczony do łączenia dużych elementów i bezpośredniego szklenia w przemyśle produkcji pojazdów szynowych. Wykazuje właściwości ułatwiające wygładzanie i nakładanie. Dzięki wyjątkowej odporności na typowe środki czyszczące używane w kolejnictwie wraz z doskonałą odpornością na czynniki pogodowe, może być używany do uszczelnień zewnętrznych. Ze względu na szybkie utwardzanie możliwość wygładzania jest ograniczona do 15-20 minut (w 23°C / 50% w.w.) Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego przez doświadczonych użytkowników. Zaleca się przeprowadzenie testów dlarzeczywistych warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów.

Sposób Nakładania
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie musza być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Dodatkowe przygotowanie powierzchni zależy od specyfiki łączonych powierzchni i procesu produkcyjnego. Dlatego wszelkie rekomendacje muszą być poprzedzone wykonaniem testów. Pomoc dla konkretnych aplikacji można uzyskać w Dziale Technicznym Sika Industry.

Nakładanie
Sikaflex®-268 + SikaBooster®-20S musi być nakładany z użyciem specjalnie przystosowanego urządzenia. Musi być użyte odpowiednie mieszadło (wyszczególnione w tabeli Typowe Dane Produktu). Sikaflex®-268 + SikaBooster®-20S może być nakładany w temperaturach pomiędzy +10 °C a +35 °C, jednak należy mieć na uwadze zmiany w zakresie reaktywności. Optymalna temperatura procesu (podłoża, otoczenia i materiału) zawiera się w przedziale pomiędzy +15 °C a +25 °C. W celu zapewnienia jednolitej grubości ścieżki klejowej, zaleca się nakładanie materiału w formie trójkątnej ścieżki (patrz rysunek poniżej). Informacje dotyczące doboru odpowiedniego urządzenia do nakładania masy, można uzyskać w Dziale Technicznym Sika Industry.

Wygładzanie
Należy wypełniać spoiny całkowicie, bez pustych przestrzeni, z lekkim nadmiarem. Następnie usunąć nadmiar. Przestrzegać podanego czasu wygładzania! Do wygładzaniaużywać Sika® Tooling Agent N.

Czyszczenie
Nieutwardzony Sikaflex®-268 + SikaBooster®-20S może być usunięty z narzędzi i urządzeń za pomocą Sika®Remover-208. Utwardzony materiał można usunąć wyłącznie mechanicznie. Zabrudzone masą ręce i skórę należy niezwłocznie oczyścić przy użyciu ręczników Sika® Cleaner-350H lub innego przemysłowego środka czyszczącego i wody. Nie używać rozpuszczalników na skórę!

Zobacz również