INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PRZEZ KONSUMENTA

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Będąc konsumentami mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu internetowego https://kleje-szu.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, zgodnie z postanowieniami Regulaminu z wyłączeniami tam wskazanymi oraz wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r., poz. 287).