SIKAFLEX 591 SZARY 300ml

Symbol: 547343

Kod kreskowy:

Stan magazynowy: dużo w magazynie

47,60 zł

38,70 zł netto szt.

OPIS PRODUKTU:
Sikaflex®-591 jest uszczelniaczem opartym na technologii polimeru zakończonego silanem (STP). Dzięki doskonałej odporności na trudne warunki atmosferyczne na morzu, może być używany w szerokiej gamie zastosowań. Sikaflex®-591 wykracza poza zwykłe normy środowiskowe i bezpieczeństwa i ustanawia nowe standardy ekologiczne. Sikaflex®-591 spełnia wymagania dotyczące rozprzestrzeniania ognia (Kod FTP cz. 5) określone przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

ZALETY PRODUKTU
- Aprobowany przez IMO
- Wykracza poza standardy EH&S
- Wolny od izocyjanianów, rozpuszczalników, PVC, ftalanów i katalizatorów cynowych
- Wysokoelastyczny
- Doskonała stabilność pogodowa
- Bardzo dobre właściwości aplikacyjne i łatwe wygładzanie
-  Dobra przyczepność do szerokiego zakresu podłoży stosowanych w przemyśle morskim

ZAKRES STOSOWANIA
Sikaflex®-591 to uniwersalny uszczelniacz przeznaczony do zastosowań morskich. Nadaje się do elastycznych, odpornych na wibracje uszczelnień spoin oraz do różnych innych uszczelnień wewnętrznych i zewnętrznych. Sikaflex®-591 ma dobrą przyczepność do wielu podłoży powszechnie stosowanych w przemyśle morskim. Sikaflex®-591 nie jest odpowiedni do uszczelniania drewna tekowego i tworzyw sztucznych podatnych na spękania naprężeniowe (np. PMMA, PC, itp.). Ten produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych profesjonalnych użytkowników. Należy przeprowadzić testy dla rzeczywistych podłoży i warunków, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów.

MECHANIZM UTWARDZANIA
Sikaflex®-591 utwardza się w reakcji z wilgocią atmosferyczną. W niskich temperaturach zawartość wody w powietrzu jest generalnie niższa i proces utwardzania przebiega nieco wolniej.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
Sikaflex®-591 jest generalnie odporny na zwykłą wodę, wodę morską, rozcieńczone kwasy i rozcieńczone roztwory alkaliczne; czasowo odporny na paliwa, oleje mineralne, tłuszcze i oleje roślinne i zwierzęce; nieodporny na kwasy organiczne, alkohol glikolowy, stężone kwasy mineralne oraz żrące roztwory alkaliczne i rozpuszczalniki.

METODA APLIKACJI
Przygotowanie powierzchni Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu, oleju i pyłu. Sposób przygotowania powierzchni zależy od specyfiki podłoży i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia długotrwałości połączenia. Sugestie dotyczące sposobu przygotowania powierzchni można znaleźć w aktualnym Przewodniku Przygotowania Powierzchni. Należy mieć na uwadze że sugestie te bazują na dotychczasowym doświadczeniu i muszą być w każdym przypadku sprawdzone na aktualnie używanych podłożach.

Aplikacja
Sikaflex®-591 może być nakładany w temperaturze pomiędzy 5 °C a 40 °C jednak należy mieć na uwadze zmiany w reaktywności i właściwościach aplikacyjnych. Optymalna temperatura podłoża i uszczelniacza zawiera się pomiędzy 15 °C a 25 °C. Sikaflex®-591 może być nakładany ręcznym, pneumatycznym lub elektrycznym pistoletem aplikacyjnym. Jeżeli Sikaflex®-591 może wejść w kontakt z poliuretanem, należy się upewnić że materiał ten jest utwardzony, lub wstrzymać się co najmniej 24 godziny przed nałożeniem uszczelniacza.Wygładzanie i wykończenie Wygładzanie musi być wykonane przed upływem czasu naskórkowania uszczelniacza. Rekomendowane jest użycie do wygładzania środka Sika® Tooling Agent N. Inne środki wygładzające muszą być uprzednio przetestowane pod kątem przydatności i kompatybilności.

Opakowanie 300ml

Usuwanie
Nieutwardzony Sikaflex®-591 można usunąć z narzędzi i sprzętu za pomocą Sika® Remover208 lub innego odpowiedniego rozpuszczalnika. Po utwardzeniu materiał można usunąć tylko mechanicznie. Ręce i odsłoniętą skórę należy natychmiast umyć za pomocą ręczników do rąk, takich jak Sika® Cleaner-350H lub odpowiedniego przemysłowego środka do czyszczenia rąk, i wody. Nie należy używać rozpuszczalników na skórę!

Zobacz również