Zobacz większe

SIKAFAST 5221 NT 250ML C549 10:1

Cena brutto:

182,73 zł

182,73 zł za szt.

SikaFast®-5221 NT jest szybko utwardzającym się, dwuskładnikowym systemem klejącym o zwiększonej elastyczności, opartym na polimerowej technologii ADP (Acrylic Double Performance). Nie spływa, jest trudno palny, łatwy do precyzyjnej aplikacji. SikaFast®-5221 NT jest produkowany zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem według norm ISO 9001/14001 oraz programem „responsible care”.

Właściwości:
- Duża wytrzymałość krótko po aplikacji,
- Przyczepność do szerokiej gamy powierzchni bez konieczności ich przygotowania, lub z niewielkim przygotowaniem,
- Wysoka wytrzymałość i odporność na uderzenia,
- Nie zawiera rozpuszczalników i kwasów,
- Zapach mniej intensywny niż klejów na bazie MMA,
- Łatwy do zmieszania.

Zastosowanie
SikaFast®-5221 NT to szybko utwardzający się klej o zwiększonej elastyczności, opracowany w celu zastąpienia mechanicznych technik łączenia typu: zgrzewanie, nitowanie, skręcanie. Nadaje się do wytrzymałościowego łączenia w niewidocznych miejscach różnych typów powierzchni, łącznie z powłokami nawierzchniowymi, tworzywami, szkłem, drewnem, itp. Produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników. Zaleca się przeprowadzenie testów dla aktualnie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów.

Sposób nakładania
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie łączonych elementów muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu, drobin, resztek innych materiałów i tłuszczu. Aby zwiększyć przyczepność kleju do powierzchni zaleca się przemyć ją preparatem Sika®ADPrep. Ze względu na różnorodność materiałów, konieczne jest przeprowadzenie testów wstępnych dla konkretnych powierzchni. W sprawie nietypowych aplikacji informacji udziela Dział Techniczny Sika Industry.

Nakładanie
SikaFast® -5221 NT nakłada się w proporcji objętościowej 10 : 1 (+/-10%), stosując 24-elementową końcówkę mieszającą. Aplikacja dużych ilości kleju wywoła reakcję egzotermiczną prowadzącą do wzrostu temperatury. By tego uniknąć zaleca się nakładanie ścieżki kleju o grubości max. 3 mm ale nie mniejszej niż 0,5 mm. Czas otwarty zmieszanego kleju wynosi 10 minut a uzyskanie wytrzymałości wstępnej (czasu mocowania) następuje w ciągu ok. 25 minut. Optymalna temperatura dla procesu klejenia mieści się w zakresie od +15 do +250C, natomiast temperatura kleju i podłoża powinna się mieścić w zakresie od +5 do +400C. Należy mieć na uwadze, że temperatura ma wpływ na szybkość utwardzania. Po upływie czasu otwartego łączone elementy nie mogą być przesuwane względem siebie. Po uzyskaniu wytrzymałości wstępnej elementy można przenosić o ile nie wiąże się to z obciążeniem miejsca klejenia. Dodatkowych informacji oraz pomocy w doborze sprzętu udziela Dział Techniczny Industry Sika Poland.

Czyszczenie
Nieutwardzony SikaFast®-5221 NT usuwa się suchą ściereczką z preparatem Sika® Remover-208 lub inny odpowiednim rozpuszczalnikiem. Po utwardzeniu klej można usunąć wyłącznie mechanicznie. Ręce i odsłoniętą skórę należy natychmiast oczyścić ręcznikami Sika® Handclean lub odpowiednimi przemysłowymi środkami czystości do rąk i wodą. Nie używać rozpuszczalników!

Karta charakterystyki Karta techniczna

Zobacz również