SIKAFORCE 7720 L105 SKŁ A 25KG PASTA-1757 Zobacz większe

SIKAFORCE 7720 L105 SKŁ A 25KG PASTA

Cena brutto:

33,26 zł

33,26 zł za KG

SikaForce® -7720 L105 jest składnikiem bazowym dwuskładnikowego kleju poliuretanowego, stosowanego wraz z utwardzaczem SikaForce®-7050.

Zalety materiału:
- tiksotropowy
- wypełnia ubytki
- bez rozpuszczalników
- można stosować również z utwardzaczem SikaForce®-7010

Zastosowanie
SikaForce®-7720 L105 można stosować do montażu profili i konstrukcji typu sandwich z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, drewna, metalu, materiałów ceramicznych i przygotowanych wstępnie tworzyw sztucznych. Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego przez doświadczonych użytkowników. Zaleca się przeprowadzenie testów dla aktualnie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów.

Sposób Nakładania
Przygotowanie powierzchni
W celu uzyskania optymalnej przyczepności i wytrzymałości, podłoże należy odpowiednio przygotować upewniając się, że jest ono czyste i suche. Niektóre podłoża mogą wymagać wstępnej obróbki fizycznej lub chemicznej. Sposób przygotowania podłoża należy określić w drodze testów. W wątpliwych przypadkach należy zawsze skonsultować się z Działem Technicznym Sika Industry.

Nakładanie
Klej nakłada się warstwą o grubości od 150 do 350 g/m2 w zależności od łączonych powierzchni. Odpowiednią grubość warstwy dla konkretnej powierzchni ustala się na podstawie testów. Przy nakładaniu ręcznym należy przestrzegać następującej procedury: Dokładnie wymieszać składnik bazowy. Następnie dodać utwardzacz w odpowiedniej proporcji i ponownie dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy. Nakładać szpachlą nie przekraczając połowy dopuszczalnego czasu życia, a następnie połączyć klejone części w ramach czasu otwartego. Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Sika Industry. W przypadku aplikacji automatycznych zaleca się kontakt z Działem Technicznym Sika Industry.

Prasowanie
Obciążać tak aby pomiędzy łączonymi elementami nie było wolnych przestrzeni. Odpowiednie obciążenie zależy od rodzaju wypełnienia i powinno być określone przez przeprowadzenie testów. Obciążenie musi być zawsze niższe niż odporność na ściskanie wypełnienia. Po rozpoczęciu procesu prasowania nie zmniejszać ciśnienia przed upływem czasu utwardzania.

Czyszczenie
Nieutwardzony SikaForce® -7720 L105 usuwa się z narzędzi i wyposażenia przy użyciu preparatu Sika Force® - 7260 Cleaner. Klej utwardzony można usunąć jedynie mechanicznie. Ręce i nieosłoniętą skórę należy natychmiast oczyścić ręcznikami Sika®Handclean lub odpowiednim środkiem myjącym i wodą. Nie używać rozpuszczalników!

Karta charakterystyki Karta techniczna

Zobacz również