SIKALASTOMER 710 USZCZ. BUTYL. CZARNY 310ML (490G)

Symbol: 1347

Kod kreskowy:

Stan magazynowy: dużo w magazynie

Cena brutto:

32,99 zł

32,99 zł za szt.

SikaLastomer®-710 jest stabilnym, butylowym uszczelniaczem o konsystencji pasty. Utwardzanie przebiega w drodze fizycznego schnięcia. Produkt stosowany jest do tworzenia plastycznych uszczelnień, w wielu sektorach przemysłu. SikaLastomer®-710 produkowany jest według systemu ISO 9001/14001 gwarantującego wysoką i powtarzalną jakość materiału.

Zalety produktu
- jednoskładnikowy
- łatwy w nakładaniu i usuwaniu
- odporny na warunki atmosferyczne
- trwale plastyczny
- dobra przyczepność
- możliwość rozłączenia uszczelnionych elementów

Zastosowanie
SikaLastomer® -710 jest przeznaczony do tworzenia trwale plastycznych uszczelnień, które projektowane są jako rozłączalne w przyszłości. Może być stosowany przy produkcji samochodów, autobusów, ciężarówek czy wszelkiego rodzaju zabudów. SikaLastomer®-710 wykazuje dobrą przyczepność do praktycznie wszystkich stosowanych powierzchni, przy minimalnym przygotowaniu tych powierzchni. SikaLastomer®-710 jest przeznaczony wyłącznie dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników. W celu zapewnienia optymalnej przyczepności i kompatybilności materiałów należy przeprowadzić testy łączonych powierzchni w aktualnie panujących warunkach.

Odporność Chemiczna
SikaLastomer® -710 jest odporny na wodę słodką i morską, warunki atmosferyczne, ścieki przemysłowe i komunalne, detergenty, środki myjące i czyszczące jak również rozcieńczone kwasy i zasady. Przez krótki czas wykazuje odporność chemiczną na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na kwasy organiczne i alkohole, stężone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki. Powyższe informacje są wytycznymi ogólnymi, szczegółowe zalecenia dostępne na życzenie.

Sposób Nakładania
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie uszczelnianych elementów konstrukcyjnych muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. W przypadku wątpliwości, zalecamy wykonanie testów sprawdzających.

Nakładanie
SikaLastomer®-710 nakładać przy użyciu wyciskacza ręcznego lub pneumatycznego. Końcówkę dyszy podającej masę przyciąć stosownie do żądanej grubości warstwy uszczelniacza. W czasie pracy temperatura uszczelnianych elementów oraz masy SikaLastomer®-710 powinna znajdować się w granicach od +15 do +25°C. Nie nakładać masy w temperaturze otoczenia poniżej 10°C i powyżej 35°C.

Czyszczenie
Na powierzchniach nie porowatych uszczelniacz pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie zdrapać. Na powierzchniach porowatych uszczelniacz SikaLastomer®-710 można usunąć tylko mechanicznie, a pozostałe resztki środkiem Sika®Remover208. Ręce i odkryte części ciała powinny być natychmiast umyte stosując ręczniki Sika®Handclean Towel lub odpowiednie przemysłowe środki czyszczące i wodę. Nie stosować żadnych rozpuszczalników!

Malowanie
SikaLastomer® -710 może być malowany tylko niektórymi systemami wodnymi, które należy wcześniej przetestować. Polakierowana powierzchnia może być narażona na spękania, spowodowane niższą elastycznością farby niż uszczelniacza.

Karta charakterystyki Karta techniczna

Zobacz również