Zobacz większe

SIKAFLEX 252 BIAŁY 300ML

Symbol: 1375

Kod kreskowy:

Stan magazynowy: dużo w magazynie

Cena brutto:

65,85 zł

65,85 zł za szt.

Sikaflex®-252 jest stabilnym klejem konstrukcyjnym o konsystencji sztywnej pasty, wyprodukowanym na bazie jednoskładnikowego poliuretanu, który pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu utwardza się do postaci elastomeru. Sikaflex® - 252 jest produkowany zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem według norm ISO 9001/14001 oraz programem „responsible care”.

Zalety produktu:
- jednoskładnikowy,
- stale elastyczny,
- przenoszący wysokie obciążenia dynamiczne,
- hamujący wibracje i drgania,
- nie powodujący korozji,
- dźwiękochłonny,
- izolator elektryczny,
- nadający się do pomalowania, szlifowania i obróbki mechanicznej,
- umożliwia łączenie ze sobą różnorodnych materiałów.

Zastosowanie
Sikaflex®  - 252 stosuje się do połączeń konstrukcyjnych narażonych na wysokie obciążenia dynamiczne. Materiałami, które w sposób skuteczny i trwały można łączyć są: drewno, różnego rodzaju metale, metale zagruntowane, pokryte powłokami lakierniczymi, materiały ceramiczne i tworzywa sztuczne. Z uwagi na możliwość powstania pęknięć naprężeniowych w materiałach przeźroczystych należy przestrzegać zaleceń producentów. Produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników. Zaleca się przeprowadzenie testów dla aktualnie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów.

Sposób Nakładania
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie uszczelnianych elementów konstrukcyjnych musza być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Przyczepność uszczelniacza może być poprawiona poprzez zastosowanie Sika® Aktivator 205 i ewentualniepodkładu Sika® Primer. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania powierzchni znajdują się w Przewodniku Przygotowania Powierzchni lub w Dziale Technicznym Sika Industry

Nakładanie
Sikaflex®-252 nakładać przy użyciu ręcznego lub pneumatycznego pistoletu do wyciskania. Końcówkę dyszy podającej masę przyciąć stosownie do żądanej grubości warstwy uszczelniacza. Podczas nakładania nie dopuścić do uwięzienia powietrza pod masą Sikaflex®. Raz otwarte opakowanie, powinno być możliwieszybko zużyte. W czasie pracy temperatura łączonych elementów i masy Sikaflex® powinna znajdować się w granicach od +15 do +25°C. Nie nakładać masy w temperaturze otoczenia poniżej 5°C i powyżej 35°C. Informacje dotyczące doboru odpowiedniego urządzenia do nakładania masy, dostępne są w Dziale Technicznym Sika Industry.

Czyszczenie
Po zakończonej aplikacji używane narzędzia można oczyścić z nieutwardzonego Sikaflex’u przy pomocy Sika®Remover-208. Utwardzony klej można usunąć wyłącznie mechanicznie. Zabrudzone masą ręce i skórę należy niezwłocznie oczyścić przy użyciu ręczników Sika®Handclean lub innego przemysłowego środka czyszczącego i wody. Nie używać rozpuszczalników!

Malowanie
Sikaflex®-252 może być malowany w stanie niezwiązanym (podczas czasu przylepności). W tym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie testów zgodności. Malowanie proszkowe lub lakierami piecowymi może być przeprowadzone tylko po całkowitym utwardzeniu się Sikalfexu. Lakierowana powierzchnia może być narażona na pęknięcia wynikające z niższej elastyczności farby niż uszczelniacza.

Karta charakterystyki Karta techniczna

Zobacz również