SIKAFORCE 420 L45 25kg-2260 Zobacz większe

SIKAFORCE 420 L45 25kg

Symbol: 466213

Kod kreskowy: 7612895091204

Stan magazynowy: brak w magazynie

1 175,77 zł

955,91 zł netto szt.

SikaForce®-420 L45

Nie ściekający klej montażowy

O P I S

SikaForce®-420 L45 to dwuskładnikowy klej poliuretanowy o wysokiej lepkości do montażu płyt warstwowych i podobnych konstrukcji z różnych materiałów.SikaForce®-420 L45 jest testowany zgodnie z systemem FTP Code i zatwierdzony zgodnie z dyrektywami IMO dotyczącymi wyposażenia statków.

Z A L E T Y P R O D U K T U

- Nie ścieka

- Aprobowany przez IMO

- Dobrze wypełnia szczeliny

- Wolny od rozpuszczalników

Z A K R E S S T O S O W A N I A

SikaForce®-420 L45 służy przede wszystkim do montażu profili i konstrukcji warstwowych jak np. laminaty wzmocnione włóknem szklanym, drewno, metale, materiały ceramiczne i wstępnie przygotowane do klejenia tworzywa sztuczne. Ten produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych profesjonalnych użytkowników. Należy przeprowadzić testy dla rzeczywistych podłoży i warunków, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów.

M E C H A N I Z M  U T W A R D Z A N I A

Utwardzanie SikaForce®-420 L45 odbywa się w wyniku reakcji chemicznej dwóch składników. Wyższe temperatury przyspieszają proces utwardzania, a niższe spowalniają.

O D P O R N O Ś Ć   C H E M I C Z N A

W przypadku narażenia chemicznego lub termicznego, należy przeprowadzić badania związane z wymaganiami konkretnego projektu.

M E T O D A  A P L I K A C J I

P r z y g o t o w a n i e p o w i e r z c h n i

Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu, oleju, kurzu i zanieczyszczeń. Po

procesie czyszczenia może być wymagane dodatkowe fizyczne lub chemiczne przygotowanie powierzchni, w zależności od powierzchni i rodzaju materiału. Rodzaj dodatkowego przygotowania powierzchni należy określić za pomocą testów.

Opakowanie 25kg

Termin ważności do 03,2024

Zobacz również