SIKAFAST 5215 Klej Akrylowy 10:1 50 ML

Cena brutto:

75,69 zł

75,69 zł za szt.

SikaFast®-5215 jest szybko utwardzającym się, elastycznym, dwuskładnikowym klejem opartym na nowej technologii ADP-bez kwasowym polimerze, pochodnym akryli. W stanie nieutwardzonym klej ma postać pasty, niespływającej, niepalnej, która pozwala na łatwe i precyzyjne nakładanie. SikaFast®-5215 jest produkowany według systemu ISO 9001/14001, gwarantującego wysoką jakość materiału.

Zalety produktu
- przyczepność do różnych metali i tworzyw bez potrzeby przy niewielkim jej przygotowaniu,
- wysoki poziom wytrzymałości w ciągu kilku minut po nałożeniu,
- wysoka wytrzymałość,
- wyrównujący nierówności (pozwala na tolerancje wykonania elementów do 3mm),
- elastyczny,
- pochłaniający wibracje,
- nie zawiera rozpuszczalników ani kwasów,
- łatwy do wymieszania,
- mało zapachowy,
- dopuszczenia NSF R2 (sporadyczny kontakt żywnością).

Zastosowanie
Klej SikaFast®-5215 to szybko utwardzający się klej nowej generacji, który zastępuje zgrzewanie, nitowanie oraz inne mechaniczne techniki mocowania. Nadaje się do wytrzymałościowych połączeń różnych typów powierzchni, łącznie z tworzywami, powłokami nawierzchniowymi, itp.

Sposób nakładania
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie uszczelnianych elementów konstrukcyjnych muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu, wszelkich drobin, resztek innych materiałów i tłuszczu. Zanieczyszczone powierzchnie muszą być dokładnie oczyszczone przed zastosowaniem kleju.

Nakładanie
Klej nakładamy w proporcji 10:1 specjalnym wyciskaczem lub przy użyciu pompy. Należy mieć na uwadze, że nakładanie kleju w dużej ilości, wywołuje wzrost temp. egzotermicznej. Aby, tego uniknąć zalecamy nakładanie kleju w grubości do 3mm. Dodatkowe informacje dotyczące doboru odpowiedniego urządzenia do nakładania masy, dostępne są w Dziale Technicznym Sika Industry.

Czyszczenie
Nadmiar kleju najlepiej zetrzeć jeszcze przed utwardzeniem kleju. Nieutwardzony SikaFast®-5215 usunąć z narzędzi i urządzeń środkiem Sika® Remover-208 lub odpowiednim rozpuszczalnikiem. Utwardzony klej usuwa się jedynie w sposób mechaniczny. Ręce i inne części ciała, należy natychmiast umyć ręcznikiem Sika® Handclean lub innym właściwym środkiem oraz wodą. Nie wolno używać żadnego rozpuszczalnika!

Karta charakterystyki Karta techniczna

Zobacz również