DOW CORNING® 4
smar/uszczelniacz silikonowy
OPIS
Smar/uszczelniacz silikonowy o specjalnych własnościach dielektrycznych.
ZASTOSOWANIE
Środek impregnujący przed wilgocią uszczelki w lotnictwie, do doszczelniania systemów zapłonowych na statkach połączeń elektrycznych, instalacji, terminali, oprzyrządowania, itp. Również jako smar i uszczelniacz do przyłączy kablowych, systemu zasilania, przełączników, elementów z plastiku i gumy, do uszczelek typu O-ring, oraz we wszelkiego rodzaju kombinacjach metal-plastik, metal-guma.
WŁASNOŚCI
- Wysoka odporność na przebicie elektryczne
- Niska lotność
- Odporność na wilgoć
- Dobra stabilność chemiczna, niskie utlenianie
- Certyfikat militarny
- Konsystencja smaru
- Bezwonny
- Przyczepny do większości metali, ceramiki, gumy, plastiku i materiałów izolacyjnych
- Kolor biały
DOW CORNING® 7
środek rozdzielający
OPIS
Środek rozdzielający na bazie polimerów syntetycznych o wszechstronnym zastosowaniu przemysłowym.
ZASTOSOWANIE
Stosowany w przetwórstwie gumy i plastiku w prasach produkcych opony, dla ułatwienia montażu elementów pasowanych, do smarowania tworzyw z żywic epoksydowych, polistyrenu, PVC poliestru, winylu, do wałów maszyn kalandrujących. Stosowany do krawędziarek, wytłaczarek, ostrzy skrawających w operacjach formowania metali, do uszczelnień maszyn formierskich. Jako środek rozdzielających w produkcji TNT i paliwa rakietowego. W produkcji papieru chroni przed klejeniem na ostrzach, zgrzewarkach i prasach.
WŁASNOŚCI
- Stabilność chemiczna w temp. do 200°C
- Stabilność cieplna i niskie utlenianie
- Wysoka wydajność
- Obojętny dla metali, plastików i materiałów organicznych
- Nierozpuszczalny w wodzie, metanolu, etanolu, glicerynie i oleju mineralnym
- Kolor biały
DOW CORNING® 730
fluorosilikonowe szczeliwo
OPIS
Jednoskładnikowe fluorosilikonowe szczeliwo o wysokiej odporności na chemikalia.
ZASTOSOWANIE
Klejenie i uszczelnianie systemów przemysłowych paliwa, instalacji do tankowania wszędzie gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z olejami, paliwem i rozpuszczalnikami. Wykorzystywany w uruchamianiu i naprawie uszczelnień systemów paliwowych w lotnictwie, narażonych na wstrząsy i wibracje przez długi okres czasu.
WŁASNOŚCI
- Wulkanizuje w temp. Pokojowej
- Wiązanie na bazie kwasu octanowego.
- Elastyczny w szerokim zakresie temperatur -55°C do +260°C
- Silna adhezja do większości materiałów
- Posiada certyfikaty militarne
- Kolor biały

DOW CORNING® 732
spoiwo/szczeliwo silikonowe
OPIS
Uniwersalne jednoskładnikowe szczeliwo/spoiwo silikonowe doskonale przyczepne do większości materiałów.
ZASTOSOWANIE
Przemysłowe uszczelnianie i łączenie rozmaitych aplikacji.
WŁASNOŚCI
- Wiązanie na bazie kwasu octanowego
- Nie zmniejsza objętości
- Doskonała adhezja do wielu tworzyw
- Kolor biały, czarny, przezroczysty
- Doskonałe właściwości dielektryczne
- Nie zmniejsza objętości
- Stabilny i elastyczny w zakresie temperatur -50°C do 205°C
- Potwierdzone certyfikatem MIL zastosowanie militarne
- Dopuszczenia FDA do kontaktu z wodą pitną i żywnością

DOW CORNING® 734 RTV
spoiwo/szczeliwo silikonowe
OPIS
Samopoziomujące jednoskładnikowe spoiwo/szczeliwo silikonowe o dobrych własnościach dielektrycznych.
ZASTOSOWANIE
Zalewanie łączy i końcówek elastycznych kabli i przewodów w urządzeniach grzewczych, sprzęcie AGD, elektronice użytkowej. Odtwarzanie i uzupełnianie ubytków w gumie i uszczelkach silikonowych o złożonych kształtach oraz do mocowania i zalewania elementów elektronicznych narażonych na wilgoć i wibrację.
WŁASNOŚCI
- Niska lepkość i silna adhezja
- Wulkanizuje w temp. pokojowej
- Szeroki zakres temperatur -65°C do 200°C
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
- Wysoka stabilność chemiczna
- Łatwa aplikacja
- Kolor biały/przeźroczysty
DOW CORNING® 736
spoiwo/szczeliwo silikonowe
OPIS
Odporne na wysoką temperaturę szczeliwo/spoiwo silikonowe.
ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie i łączenie wszelkiego rodzaju przemysłowych aplikacji narażonych na wysoką temperaturę. Nadaje się szczególnie do zastosowań w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, w rozlewniach napojów i wszędzie gdzie wymagane są dopuszczenia do kontaktu z żywnością i wodą pitną.
WŁASNOŚCI
- Jednoskładnikowe spoiwo/szczeliwo
- Wulkanizuje w temp. Pokojowej
- Wiązanie na bazie kwasu octanowego
- Dobra przyczepność do wielu powierzchni
- Szeroki zakres temp. Pracy – 65°C do 260°C (maks. Do 315°C)
- Kolor czerwony
- Posiada dopuszczenia do kontaktu z żywnością FDA i certyfikaty militarne MIL.
DOW CORNING® 738 RTV
szczeliwo silikonowe
OPIS
Nie korodujące, nie zapadające się jednoskładnikowe szczeliwo silikonowe do elektroniki.
ZASTOSOWANIE
Nie powoduje korozji uszczelnianie wyprowadzeń łączy elektronicznych, pulpitów kontrolnych, końcówek przewodzących, metalowych wyprowadzeń w elektronice biurowej i sprzęcie AGD, w silnikach elektrycznych, generatorach, terminalach, przyłączach, itp.
WŁASNOŚCI
- Nie koroduje metali
- Wysoka wytrzymałość na oddzieranie
- B. dobre własności dielektryczne
- Szeroki zakres temperatur – 66°Cdo 260°C
- Odporny na ozon, wyładowania elektryczne, warunki atmosferyczne
- Wulkanizacja w temperaturze pokojowej
- Kolor biał

DOW CORNING® 340
spoiwo silikonowe
OPIS
Silikonowe spoiwo o konsystencji smaru, wysokiej odporności na przebicie elektryczne i dobrej przewodności cieplnej.
ZASTOSOWANIE
Smarowanie, uszczelnianie i odprowadzenie ciepła z diod i tranzystorów mocy oraz radiatorów i mocowań elementów. Stosowany jako powłoka przeciwzakłóceniowa łączy wysokonapięciowych w technice telewizyjnej i satelitarnej.
WŁASNOŚCI
- Konsystencja smaru
- Doskonała przewodność cieplna
- Niska separacja oleju
- Stabilność temperaturowa
- Maksymalizuje moc urządzeń
- Chroni elementy elektroniczne przed przegrzaniem
- Kolor biały
- Temperatura pracy do +200°C

DOW CORNING® 7091
spoiwo/szczeliwo silikonowe
OPIS
Jednoskładnikowe szczeliwo/spoiwo silikonowe o doskonałych własnościach łączenia i przylegania do plastików.
ZASTOSOWANIE
Do wszelkich aplikacji wymagających silnego i elastycznego połączenia, do łączenia materiałów o różnym wsp. rozszerzalności cieplnej, np. szkło-metal. Doskonale przyczepny do powierzchni gładkich, emaliowanych i malowanych, do aluminium, ceramiki oraz do wielu plastików stosowanych w technice. Produkt używany do wylewania uszczelek bezpośrednio w połączeniach podczas montażu.
WŁASNOŚCI
- Wulkanizuje w temperaturze pokojowej w obecności wilgoci
- Wiązanie na bazie alkoksów
- Nie koroduje powierzchni
- Doskonale przyczepny do wielu tworzyw sztucznych
- Stabilny i elastyczny w szerokim zakresie temperatur -55°C do 180°C
- Kolor czarny, biały, szary
DOW CORNING® 7093
uniwersalne przemysłowe szczeliwo/spoiwo
OPIS
Uniwersalne przemysłowe nie korodujące jednoskładnikowe szczeliwo/spoiwo.
ZASTOSOWANIE
Powszechne zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jako nie korodujące szczeliwo silikonowe.
WŁASNOŚCI
- Jednoskładnikowe szczeliwo/spoiwo
- Wulkanizuje w temperaturze pokojowej w obecności wilgoci
- Wiązanie na bazie alkoksów
- Nie kurczy się, nie zapada
- Stabilny i elastyczny w szerokim zakresie temperatur -50°C do +180°C
- Wysoka adhezja do wielu materiałów
- Kolory: biały, czarny
DOW CORNING® 7096
spoiwo/szczeliwo silikonowe
OPIS
Nie korozyjne wysoko przeźroczyste szczeliwo/spoiwo silikonowe o wysokich własnościach dielektrycznych i szybkim czasie wulkanizacji.
ZASTOSOWANIE
Zalewanie podzespołów i modułów elektronicznych, transformatorów, uzwojeń, oraz wszelkiego rodzaju aplikacji wymagających środkach izolacyjnego o wysokiej przeźroczystości odpornego na starzenie i odcinającego wpływ czynników zewnętrznych.
WŁASNOŚCI
- Nie koroduje powierzchni metalowych
- Szybki czas wulkanizacji
- Jednoskładnikowe spoiwo/szczeliwo
- Wysoka czystość i przeźroczystość
- Niewrażliwy na starzenie i wpływ chemikaliów
- Wysokie własności dielektryczne
- Odporny na temperatury od – 50°C do 150°C
- Kolor wysoko przeźroczysty
- Czas wulkanizacji 24H - 4mm warstwa
DOW CORNING® Q3-1566
spoiwo/szczeliwo silikonowe
OPIS
Jednoskładnikowe szczeliwo/spoiwo silikonowe o dużej odporności na wysoką temperaturę.
ZASTOSOWANIE
Łączenie i uszczelnianie połączeń narażonych na temp. Powyżej 250°C w piecach, kotłach i urządzeniach grzewczych. Do uszczelniania chłodnic olejowych w motoryzacji, itp.
WŁASNOŚCI
- Jednoskładnikowe spoiwo/szczeliwo
- Wulkanizuje na bazie kwasu octanowego
- Nie zapada się i nie kurczy
- Dobra przyczepność do wielu podłoży
- Stabilny i elastyczny w temp. Od -50°C do + 275°C, maks. do 350°C na krótki okres czasu.
- Kolor czarny

DOW CORNING® Q3-3379
spoiwo/szczeliwo silikonowe
OPIS
Jednoskładnikowe czerwone szczeliwo/spoiwo silikonowe do wys. temperatur.
ZASTOSOWANIE
Stosowany w aplikacjach wymagających mocnego, odpornego na zerwanie i elastycznego spoiwa wytrzymałego na pracę ciągłą w temp. ponad 250°C. Do mocowania i uszczelniania w turbinach parowych, piecach, maszynach myjących, itp.
Produkt odpowiedni do szybkich aplikacji na taśmach montażowych i produkcyjnych.
WŁASNOŚCI
- Płynna konsystencja
- Szybki czas wiązania wstępnego
- Wulkanizacja na bazie kwasu octanowego
- Stabilność w wys. temperaturach
- Elastyczny w temp. -55°C do 275°C
- B. dobre własności mechaniczne
- Wolny od rozpuszczalników
- Kolor czerwony
DOW CORNING® Q3-7062
spoiwo/szczeliwo silikonowe
OPIS
Nie korodujące, jednoskładnikowe spoiwo/szczeliwo silikonowe o doskonałych właściwościach dielektrycznych.
ZASTOSOWANIE
Łączenie i uszczelnianie różnego rodzaju materiałów i metali w elektrotechnice, klejenie wrażliwych podzespołów w elektronice, powierzchni porowatych, plastików. Możliwości uszczelniania powierzchni pionowych – produkt nie spływa. Uszczelnianie przecieków, bez ryzyka korozji.
WŁASNOŚCI
- Jednoskładnikowe szczeliwo/spoiwo
- Kolor biały, czarny, szary
- Wiązanie na bazie alkoksów
- Odporny na temperatury -50°C do +150°C
- Silna adhezja
- Nie koroduje powierzchni metali
Dow Corning® High Vacuum Grease
smar syntetyczny silikonowy
OPIS
Środek smarny i uszczelniający do zaworów.
ZASTOSOWANIE
Smarowanie zaworów kontrolnych i ciśnieniowych, zmiękczacze wody; Środek uszczelniający do układów ciśnieniowych i próżniowych; Środek uszczelniający do sprzętu pracującego na zewnątrz (także na pokładach statków), elementów narażonych na wypłukiwanie i ostre warunki środowiska: przyrządy pomiarowe, elektryczne drzwi i przejścia podziemne; Tworzy barierę dla związków chemicznych; do gumowych i plastikowych o-ringów i uszczelek.
WŁASNOŚCI
- Dobra odporność na większość związków chemicznych;
- Szeroki zakres temperatury roboczej;
- Niski ciśnienie par;
- Niska lotność;
- Znakomita wodoodporność.
- Skład – Olej silikonowy
- Nieorganiczny zagęszczacz; Dodatki.
- Zakres temperatur – Od -40 do +200°C
Dow Corning® FS 1265 Fluid
fluorosiliconowy olej
OPIS
Fluorosiliconowy olej przeznaczony do smarowania w ciężkich warunkach środowiskowych.
ZASTOSOWANIE
Typowe zastosowanie jako środek smarny w próżniowych pompach ssących zawierających gazy. W wysoko- i niskotemperaturowych łożyskach, narażonych na wypłukiwanie przez paliwa, rozpuszczalniki; W silnikach, gdzie występuje cykl parowania takich jak te zawierające parę lub Freon®; Jako olej bazowy do zagęszczania środków smarnych.
WŁASNOŚCI
- Odporność na utlenianie, agresywne związki chemiczne, paliwa; Dostępny w lepkościach 300, 1000 i 10 000 cSt (w 25°C); Szeroki zakres temperatury roboczej.
- Skład – Olej fluoro-silikonowy.
- Zakres temperatur – Od -40 do +204°C

SK-07 2K

klej/uszczelniacz silikonowy dwuskładnikowy
OPIS / ZASTOSOWANIE
Sk-07 2k  jest dwuskładnikowym, szybko wiążącym silikonem o bardzo dobrej adhezji do szkła, metali i płyt ceramicznych. Łączenia nim wykonane zachowują wysoką wytrzymałość w stałych temperaturach aż do poziomu +180 °C.Typowe zastosowania obejmują m.in. uszczelnianie/klejenie szklanych/ceramicznych blatów kuchennych. Klejenie-uszczelniania metalowych, szklanych powierzchni narażonych na kontakt z wilgocią. W innych aplikacjach (nie tylko wysokotemperaturowych) pozwalają na redukowanie/eliminowanie technologii zgrzewania lub nitowania.