CALORYŻEB

masa ognioodporna
OPIS
Masa uszczelniająca do składania urządzeń instalacji grzewczych i do naprawy pęknięć w paleniskach kominkowych.
WŁAŚCIWOŚCI
- Ogniotrwała masa uszczelniajaca gotowa do użycia na bazie krzemianów i substancji ogniotrwałych bez azbestu
- Twardnieje pod wpływem temperatury i staje się twarda jak « granit ».
- Wytrzymałość na temperaturę: + 1300°C.
Znakomita przyczepność do żeliwa, cementu, cegieł ogniotrwałych. Łatwa w zastosowaniu.

KLEJ OGNIOODPORNY

OPIS / ZASTOSOWANIE
Klej do mocowania elementów z włókien poddawanych działaniom wysokich temperatur.
WŁAŚCIWOŚCI
- Masa klejowa na bazie krzemianów i substancji ogniotrwałych bez azbestu.
- Wytrzymałość na temperaturę : + 1100°C.
- Dobra przyczepność do metali, cementu, cegieł ogniotrwałych, materiałów na bazie włókna szklanego, skał i ceramiki.
Idealny do klejenia szczeliwa splatanego, pieców, wkładów kominkowych i kotłów, warstw ogniotrwałych, płyt izolacyjnych.
SK-TEMPFIX
OPIS / ZASTOSOWANIE
Środki wiążące i masy zalewowe do 1600 st. C
- środek wiążący na bazie substancji nieorganicznych do zastosowań w
temperaturach długookresowych do +1600 st. C
- dobra izolacyjność elektryczna
- niepalny i trudno topliwy
- idealny do klejenia i powlekania różnych materiałów, np.: ceramiki, szkła,
metali, etc.
SK-TEMPFIX- RODZAJE
Środki wiążące i masy zalewowe można zasadniczo podzielić na dwa rodzaje:
1. Jednoskładnikowe
Produkty utwardzające się w temperaturze pokojowej poprzez odparowanie spoiwa (woda). Z reguły potrzebna jest końcowa obróbka cieplna. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:
- środki gotowe do użytku, łatwe w zastosowaniu
- brak odparowywania rozpuszczalników
- po utwardzeniu w temperaturze pokojowej możliwość rozpuszczenia poprzez nasączenie wodą
- po obróbce cieplnej nierozpuszczalne oraz znaczna poprawa wszystkich właściwości
- możliwość dozowania za pomocą urządzeń automatycznych
Do grupy tej należą M-10, M-20,M-30, M-40, M-50, M-60
2. Dwuskładnikowe
Produkty chemoutwardzalne.
Charakteryzują się następującymi właściwościami:
- możliwość klejenia dużych powierzchni
- idealne jako masy zalewowe oraz do wytwarzania form
- przygotowanie masy bezpośrednio przed zastosowaniem
- przyspieszenie utwardzania poprzez obróbkę cieplną
- wysoka wytrzymałość spoiny
Do grupy tej należą M70, M-80, M-90

SZCZELIWO SZNUROWE

OPIS / ZASTOSOWANIE
Sznur z włókna szklanego do uszczelniania termicznego. Szczeliwo splatane rozciągalne do uszczelniania drzwi pieców, pieców ogrzewczych, wkładów kominkowych i kotłów.
WŁAŚCIWOŚCI
- Szczeliwo splatane z włókna szklanego przeznaczone jest do uszczelniania termicznego.
- Znakomite właściwości mechaniczne : aż do 500°C
Bardzo dobra odporność na ścieranie, na wibracje, na kwasy i ich roztwory.