CR
klej uniwersalny
OPIS / ZASTOSOWANIE
Klej uniwersalny CR przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, korka, drewna, tkanin, betonu, folii aluminiowej we wzajemnych kombinacjach. Tworzy bezbarwną, wytrzymałą i elastyczna spoinę. Posiada atest PZH dopuszczający go do klejenia opakowań posiadających kontakt z żywnością.
Klej oferowany jest w postaci gotowej do użycia. Przeznaczony jest do nakładania pędzlem, szpachlą, wałkiem, tarczą (ręcznie lub maszynowo). Klej należy nakładać na czyste i suche powierzchnie (obustronne nakładanie jest korzystne przy bardzo porowatych powierzchniach, np.: beton, wełna mineralna, tkaniny), połączyć i docisnąć przed wyschnięciem kleju. W wielu przypadkach tolerowane jest rozcieńczanie kleju wodą, lecz wpływa to niekorzystnie na takie parametry kleju jak: czas chwytania, wsiąkliwość i czas schnięcia.

CR lux
klej do maszynowego wzdłużnego klejenia normalnie chłonnych papierów i kartonów
OPIS / ZASTOSOWANIE
Polecany do nakładania wałkiem lub tarczą. o bardzo wysokiej lepkości jest tolerowane rozcieńczanie kleju wodą lecz wpływa to niekorzystnie na takie parametry kleju jak: czas chwytania i wsiąkliwość. Tworzy bezbarwną, elastyczną i bardzo wytrzymałą spoinę. Nie kruszy się w czasie zginania sklejonych powierzchni.

iTR-50
klej introligatorski
OPIS / ZASTOSOWANIE
Jednoskładnikowy, ekologiczny służy do klejenia maszynowego i ręcznego tektury, kartonu, papieru i do łączenia warstw na dużych powierzchniach przy pomocy typowego sprzętu do aplikacji kleju np. kółko, walec, dysza. Daje spoinę bezbarwna, elastyczną i wodoodporną.