KLEJE ŚWIATŁOUTWARDZALNE UV

LOXEAL Kleje światłoutwardzalne UV


30-20

30-22

30-23

30-26
OPIS / ZASTOSOWANIE
Jednoskładnikowe kleje utwardzane światłem UV charakteryzują się następującymi własnościami:
- duża wytrzymałość spoiny po zastygnięciu,
- wysoka zdolność wypełniania szczelin,
- bardzo krótkie czasy utwardzania do osiągnięcia wytrzymałości ręcznej,
- bardzo dobra odporność na środowisko,
- łatwość dozowania w automatycznych systemach nanoszenia.
Czas utwardzania klejów UV zależy od natężenia i długości fal światła UV. Prawidłowa polimeryzacja wymaga zawsze doboru źródła promieniowania UV do danego produktu.
Utwardzanie powierzchniowe jest szczególnie ważne przy klejeniu lub zalewaniu materiałami UV. Jeśli użyje się nieodpowiednich rodzajów lamp UV, powierzchnia pozostanie lepka. Aby temu zapobiec, źródło promieniowania UV powinno emitować fale o wysokim natężeniu w zakresie długości fal poniżej 280 nm (światło UVC). Jest to bardzo skuteczne, gdy chce się uniknąć niepożądanej reakcji przy kontakcie klejonej powierzchni z powietrzem atmosferycznym, które hamuje utwardzanie się produktu.
Ważnym kryterium doboru najwłaściwszego kleju jest stopień przenikalności różnych materiałów dla światła UV. Do łączenia części wykonanych z PC (poliwęglan), PVC (polichlorek winylu) czy podobnych materiałów, przeznaczone są "kleje utwardzane światłem widzialnym". Kleje te można utwardzać światłem UVA, lecz znacznie lepszy efekt uzyskuje się, gdy podda się je działaniu światła o dużym natężeniu i długości fali około 420 nm (światło widzialne).
LOXEAL 30-20 – do zastosowań ogólnych, średnia lepkość. Szybko wiąże.
LOXEAL 30-22 – Najwyższa lepkość, do wypełniania większych szczelin.
LOXEAL 30-23 – Bardzo niska lepkość. Dobry do łączenia dużych powierzchni.
LOXEAL 30-26 – Najwyższa wytrzymałość. Preferowany do połączeń tworzyw z metalem i szkłem.
KLEJE METAKRYLOWE

LOXEAL KLEJE METAKRYLOWE
strukturalne kleje akrylowe aktywowane chemicznie
OPIS / ZASTOSOWANIE
Dwukomponentowe kleje polimeryzujące w szczelinie złącza w ciągu kilku minut, do klejenia strukturalnego metali, kamienia, drewna, szkła, ceramiki, ferrytów, twardych tworzyw sztucznych (za wyjątkiem poliolefin). Wysoka wytrzymałość, odporność na starzenie, wibracje, zmienne obciążenia mechaniczne i termiczne.
Przy użyciu aktywatorów kleje te utwardzają się w temperaturze pokojowej. W zależności od rodzaju kleju można nakładać na klejone powierzchnie osobno klej i aktywator albo też można je uprzednio zmieszać . Do niektórych klejów (LOXEAL 33-00) używa się aktywatorów o niskiej lepkości. Tych klejów nigdy nie należy uprzednio mieszać. W tych przypadkach trzeba zawsze oddzielnie nakładać klej i aktywator. Proces utwardzania rozpoczyna się dopiero po połączeniu części.
Eliminując płynny aktywator opracowano także kleje akrylowe z aktywatorami o tej samej konsystencji (LOXEAL 33-22, 33-47). Są tutaj dwa sposoby nanoszenia osobno kleju i aktywatora: wstęga obok wstęgi albo jedna wstęga na drugiej (tzw. system "płytkiego mieszania"). Kiedy klejone części zostaną połączone, produkt wymiesza się pod wpływem ruchów podczas montażu. Można też klej wymieszać bezpośrednio przed naniesieniem na miejsce klejenia. Daje to tę dogodność, że nanosi się już gotowy, wymieszany uprzednio produkt i mieszanie nie jest uzależnione od ruchów łączonych części podczas montażu.
Modyfikowane kleje akrylowe charakteryzują się zwykle następującymi cechami:
- bardzo wysoka odporność na ścinanie i rozciąganie,
- duża odporność na uderzenia,
- szeroki zakres temperatur pracy (-55°C do +120°C),
- możliwość klejenia prawie wszystkich sztywnych materiałów (bez poliolefin),
- dobra zdolność wypełniania szczelin (szczególnie przy wstępnym mieszaniu),
- dobra odporność środowiskowa.

PULSAR MIRROR
klej
OPIS / ZASTOSOWANIE
Klej do łączenia szkła z metalem i plastikiem, np. do przyklejania lusterek wstecznych, listew bocznych, uchwytów i emblematów w samochodach oraz meblarstwie.

PULSAR UV GLUE
klej akrylowy
OPIS / ZASTOSOWANIE
PULSAR UV GLUE to jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi materiałami. Tworzy cienkie i idealnie bezbarwne spoiny. Klej ten wyróżnia się wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania niewielkich szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania, bardzo dobrą odpornością na wodę i chemikalia oraz łatwością dozowania (klej jednoskładnikowy).Powierzchnia spoiny powinna być naświetlona promieniami lampy UV lub światłem słonecznym. Szybkość utwardzania klejów zależy od natężenia światła UV. Zakres temperatur pracy od -55*C do +120*C.