SZYBKIE PRZEJŚCIE:
- do zabezpieczania gwintów
- do uszczelniania połączeń gwintowanych
- mocowanie współosiowe
- do uszczelniania pow. płaskich

DO ZABEZPIECZANIA GWINTÓW
LOXEAL KLEJE ANAEROBOWE
do zabezpieczania gwintów walcowych
OPIS / ZASTOSOWANIE
Połączenie śrubowe poddane wibracjom, wstrząsom i innym obciążeniom dynamicznym luzuje się i rozkręca samoczynnie - dlatego musi być zabezpieczone mechanicznie lub chemicznie (klejem). Optymalnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie gwintu klejem anaerobowym o odpowiednio dobranej lepkości, wytrzymałości na ścinanie, zakresie temperatur pracy i czasie zastygania. Klej w gwincie nie starzeje się i nie zmienia parametrów nawet przez wiele lat użytkowania. Może mieć stały kontakt z paliwami płynnymi, olejami i smarami, gazami oraz innymi mediami przemysłowymi. Wyboru kleju można dokonać przy pomocy danych zgromadzonych na stronie lub prosimy o kontakt z doradcą technicznym.

LOXEAL 24-18

OPIS / ZASTOSOWANIE
Zalecany do małych śrub regulujących. Łatwo demontowalny, ogólnego zastosowania.

LOXEAL 52-03

OPIS / ZASTOSOWANIE
Średnia wytrzymałość do niewielkich połączeń śrubowych.

LOXEAL 55-03

OPIS / ZASTOSOWANIE
Do mocowania nakrętek, do ogólnych zastosowań i na powierzchniach lekko zaolejonych.

LOXEAL 55-04

OPIS / ZASTOSOWANIE
Do mocowania nakrętek, można stosować do wypełniania większych szczelin.

LOXEAL 70-14

OPIS / ZASTOSOWANIE
Do łączenia za pomocą śrub o małej średnicy. Środek przenikający i penetrujący. Do stosowania w przypadku zmontowanych części lub do uszczelnienia porowatości metalu.

LOXEAL 83-55

OPIS / ZASTOSOWANIE
Wysoka wytrzymałość połączeń śrubowych, nawet na powierzchniach lekko zaolejonych.

LOXEAL 85-56

OPIS / ZASTOSOWANIE
Nieprzepuszczalność, spajanie, szą tolerancję połączenia.
DO USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ GWINTOWANYCH

LOXEAL KLEJE ANAEROBOWE

OPIS / ZASTOSOWANIE
Połączenie gwintowe zbiorników i elementów instalacji hydraulicznych, gazowych, paliwowych lub sprężonego powietrza wymaga łatwego i skutecznego uszczelnienia. Najbardziej powszechne i najstarsze metody uszczelniania przy pomocy pakuł, pokostu, past i taśm teflonowych nie są metodami ani łatwymi ani w 100 procentach skutecznymi, ani też wbrew pozorom najtańszymi. LOXEAL oferuje swoim klientom kleje anaerobowe, które w prosty i skuteczny sposób uszczelniają połączenia gwintowe stożkowo-cylindryczne (tzw. gwinty hydrauliczne) nawet do 3". W grupie uszczelniaczy anaerobowych LOXEAL znajduje się wiele produktów, które uzyskały zagraniczne i polskie dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej, gazowych i tlenowych..

LOXEAL 15-36
uszczelniacz
OPIS / ZASTOSOWANIE
Łatwo demontowalny, uszczelniacz dopuszczony przez DIN-DVGW dla gazów (DIN 30661 Reg. N. 8701e 632 kl. 1). Dopuszczony do zastosowania w instalacjach wody pitnej. Odporny na działanie wysokiej temperatury płynów.

LOXEAL 18-10

OPIS / ZASTOSOWANIE
Wysoka lepkość, modyfikowany PTFE dla płynów i gazów. Dopuszczony dla gazów i stosowania w instalacjach wody pitnej. (AGA/DIN-DVGW).

LOXEAL 53-14
uszczelniacz
OPIS / ZASTOSOWANIE
Uszczelniacz hydrauliczny do celów ogólnych; przy stycznikach pneumat. i hydraulicznych o oerednicy do 3/4".

LOXEAL 55-03

OPIS / ZASTOSOWANIE
Do mocowania nakrętek, do ogólnych zastosowań i na powierzchniach lekko zaolejonych.

LOXEAL 55-37
uszczelniacz
OPIS / ZASTOSOWANIE
Uszczelniacz połączeń gwintowych przy najwyższej temp. dla pary, gazów i cieczy. Dopuszczony do stosowania w instalacjach wody pitnej. Zastępuje lutowanie połączeń miedzianych.

LOXEAL 58-10

OPIS / ZASTOSOWANIE
Szybko wiążący uszczelniacz modyfikowany PTFE dla gazów i cieczy.

LOXEAL 58-11
uszczelniacz
OPIS / ZASTOSOWANIE
Uszczelniacz o wysokiej lepkości modyfikowany PTFE. Dopuszczony do wysokiego ciśnienia gazów i LPG (AGA oraz IGNiG ). Dopuszczony do instalacji

LOXEAL 85-86
uszczelniacz
OPIS / ZASTOSOWANIE
Do stosowania w wysokiej temperaturze, dopuszczony do gazów i stosowania w instalacjach wody pitnej.

LOXEAL 86-72
uszczelniacz
OPIS / ZASTOSOWANIE
Najwyższa odporność temperaturowa, duża tolerancja. Połączenie najwyższej jakości i wytrzymałości.
MOCOWANIE WSPÓŁOSIOWE

LOXEAL KLEJE ANAEROBOWE

OPIS / ZASTOSOWANIE
Nieodzownymi elementami maszyn i urządzeń są części obrotowe takie jak łożyska, koła pasowe, koła zębate, tuleje, wały itp. Istnieją dwa sposoby mocowania tych części względem siebie nieruchomo: poprzez wcisk z użyciem bardzo dużej siły (prasa mechaniczna) lub metodą termiczną, wykorzystującą rozszerzalność cieplną metali i wywołującą obkurczenie się elementu wstępnie rozgrzanego a następnie zchłodzonego po usadowieniu go we właściwym miejscu. Klej anaerobowy LOXEAL pozwala na mocowanie części w układzie "wał-piasta" bez wywoływania naprężeń w metalu oraz bez potrzeby dokładnej obróbki części a także bez potrzeby użycia kosztownego sprzętu. Można również przy użyciu kleju wspomagać metodę wciskania, zapewniając jednocześnie szczelność i większą wytrzymałość mechaniczną połączenia

LOXEAL 53-11

OPIS / ZASTOSOWANIE
Mocowanie łożysk: do ogólnego stosowania. Średnia wytrzymałość.

LOXEAL 82-33

OPIS / ZASTOSOWANIE
Szybkie utwardzanie, dopuszczalne stosowanie na powierzchnie zaolejone..

LOXEAL 83-21

OPIS / ZASTOSOWANIE
Duża wytrzymałość, mocowanie, uszczelnianie, zamykanie łączeń. Szybko wiążący, odporny na wysoką temperaturę.

LOXEAL 83-31

OPIS / ZASTOSOWANIE
Przedłużone utwardzanie, do ogólnego stosowania.

LOXEAL 85-02

OPIS / ZASTOSOWANIE
Szybkie wiązanie i maksymalna siła mocowania, pozwala na większą tolerancję połączenia. Podwyższona odporność temp.

LOXEAL 85-21

OPIS / ZASTOSOWANIE
Szybkie utwardzanie, maksymalna siła mocowania, pozwala na większą tolerancję połączenia.

LOXEAL 89-51


OPIS / ZASTOSOWANIE
W formie pasty, do mocowania uszkodzonych wałów i połączeń luźnych.
DO USZCZELNIANIA POWIERZCHNI PŁASKICH

LOXEAL KLEJE ANAEROBOWE

OPIS / ZASTOSOWANIE
Maszyny i urządzenia techniczne często napełnione są wodą, paliwami, gazami, olejami i smarami oraz innymi mediami przemysłowymi. Dla zapewnienia łatwego dostępu do wnętrza tych maszyn i urządzeń ich konstruktorzy wykonują w nich tzw. połączenia kołnierzowe. Często też połączenie kołnierzowe stosuje się w instalacjach przesyłowych oraz zbiornikach. Metalowa powierzchnia kołnierza nawet dobrze wypolerowana nie jest idealnie gładka a miejsce styku z drugą powierzchnią nie jest szczelne. Typowym uszczelnieniem kołnierzowym są gotowe uszczelki stałe wykonywane z różnych materiałów: gumy, preszpanu, papieru, korka itp. Stosowanie produktów anaerobowych LOXEAL w połączeniach kołnierzowych gwarantuje im 100% uszczelnienie, ułatwia prace remontowe i przynosi wymierne oszczędności, ponieważ skuteczność takiego uszczelnienia nie zależy od wielkości czy kształtu kołnierza. Uszczelka anaerobowa nakładana jest na miejsce w postaci półpłynnej masy. Proces montażu uszczelki jest łatwy i oszczędny.

LOXEAL 28-10
uszczelka elastyczna
OPIS / ZASTOSOWANIE
Uszczelka elastyczna o możliwości rozciągania >100%, demontowalna. Skrzynie biegów silnika samochodowego. Odporna na wysokie częstotliwości drgań elementów łączonych.

LOXEAL 58-31
uszczelka elastyczna
OPIS / ZASTOSOWANIE
Uszczelka elastyczna (elastyczność ponad 100%). Odporna na paliwo i gorące oleje. Uniwersalna.

LOXEAL 59-10
uszczelka elastyczna
OPIS / ZASTOSOWANIE
Uszczelka o wysokiej lepkości. Skrzynie biegów samochodów ciężarowych i ciągników.

LOXEAL 59-20
uszczelka elastyczna
OPIS / ZASTOSOWANIE
Neutralna uszczelka silikonowa o bardzo wysokiej odporności chemicznej.

LOXEAL 59-30

OPIS / ZASTOSOWANIE
Neutralna uszczelka silikonowa o bardzo wysokiej odporności chemicznej.